Тягови батерии тип PzSH

Батерии тип PzSH 24V

Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.БАТЕРИИ С НАПРЕЖЕНИЕ 24V
Тип Схема A  Схема B Схема C 
Габаритни размери Теглоkg ± 5% Габаритни размери Теглоkg ± 5% Габаритни размери Теглоkg ± 5%
a mm b mm h mm c mm без електро- лит с електро- лит a mm b mm h mm c mm без електро- лит с електро- лит a mm b mm h mm c mm без електро- лит с електро- лит
2PzS130H 830 165 402 28 103 127 624 212 402   108 132 306 424 402 100 105 129
2PzS170H 830 165 462 28 130 159 624 212 462   126 155 306 424 462 100 124 153
3PzS255H 830 219 462 28 172 218 624 284 462   168 214 414 424 462 100 167 213
4PzS340H 830 273 462 50 208 265 624 356 462   211 268 522 424 462 100 211 268
5PzS425H 830 327 462 50 255 324 624 428 462   253 322 630 424 462 100 251 322
6PzS510H 830 381 462 50 296 374 624 500 462   300 378 744 424 462 100 301 379
7PzS595H 830 435 462 74 342 427 624 572 462   342 436 852 424 462 100 339 436
8PzS680H 830 489 462 74 378 478 624 644 462   384 484 960 424 462 100 386 486
2PzS190H 830 165 537 28 148 183 624 212 537   143 178 306 424 537 100 141 176
3PzS285H 830 219 537 28 194 247 624 284 537   189 242            
4PzS380H 830 273 537 50 241 310 624 356 537   237 306            
5PzS475H 830 327 537 50 290 368 624 428 537   288 366            
6PzS570H 830 381 537 50 338 429 624 500 537   337 428            
7PzS665H 830 435 537 74 383 484 624 572 537   382 483 852 424 537 100 383 484
8PzS760H 830 489 537 74 430 545 624 644 537   429 544 960 424 537 100 431 546
2PzS240H 830 165 627 28 181 224 624 212 627   177 219 306 424 627 100 175 217
3PzS360H 830 219 627 28 245 310 624 284 627   240 305 414 424 627 100 239 304
4PzS480H 830 273 627 50 312 394 624 356 627   308 390 522 424 627 100 308 309
5PzS600H 830 327 627 50 370 471 624 428 627   367 468 630 424 627 100 367 468
6PzS720H 830 381 627 50 431 551 624 500 627   429 549 744 424 627 100 430 550
7PzS840H 830 435 627 74 495 624 624 572 627   494 623 852 424 627 100 496 625
8PzS960H 830 489 627 74 556 700 624 644 627   556 700 960 424 627 100 557 701
2PzS250H 830 165 627 28 183 225 624 212 627   177 219 306 424 627 100 175 217
3PzS375H 830 219 627 28 247 312 624 284 627   243 308 414 424 627 100 242 307
4PzS500H 830 273 627 50 315 397 624 356 627   311 393 522 424 627 100 310 392
5PzS625H 830 327 627 50 374 475 624 428 627   371 472 630 424 627 100 371 472
6PzS750H 830 381 627 50 441 558 624 500 627   439 556 744 424 627 100 440 631
7PzS875H 830 435 627 74 501 630 624 572 627   500 629 852 424 627 100 502 631
8PzS1000H 830 489 627 74 564 700 624 644 627   564 700 960 424 627 100 566 712
3PzS435H 835 223 784 28 321 394 628 288 784   314 385 418 428 784 100 312 383
4PzS580H 835 277 784 50 398 492             526 428 784 100 390 484
5PzS725H 835 311 784 50 472 586             634 428 784 100 466 580
6PzS870H 835 385 784 50 545 676 628 504 784   541 672            
7PzS1015H 835 439 784 74 621 769 628 576 784   619 767            
8PzS1160H 835 493 784 74 693 854 628 648 784   693 854 965 428 784 100 696 857
3PzS465H 835 223 784 28 330 410 628 288 784   323 403 418 428 784 100 321 401
4PzS620H 835 277 784 50 398 501             526 428 784 100 391 494
5PzS775H 835 331 784 50 483 610             634 428 784 100 477 604
6PzS930H 835 385 784 50 557 707 628 504 784   553 703            
7PzS1085H 835 439 784 74 636 808 628 576 784   634 806            
8PzS1240H 835 493 784 74 710 907 628 648 784   710 907 965 428 784 100 713 909

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ
Вижте полюсни изводи

Вижте съединители


Акценти

Стартерни акумулатори

Aкумулатори

от сериите ENERGY, MAX ENERGY, EXTREME ENERGY, ELF, ELT; 6V, 8V и 12V
Виж повече
Тягови батерии

Батерии

Тягови акумулаторни батерии, полутягови батерии и стационарни батерии
Виж повече
Електрокари

Електрокари

Платформените електрокари и високоповдигащи електрокари
Виж повече
Гуми и резервни части за кари

Гуми и резервни части за кари

Резервни части за електрокари бандажни  гуми за електро и мотокари
Виж повече