Тягови батерии тип PzSH

Батерии тип PzSH 80V

Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.

Спецификация
 
Тип Тип плоча Габаритни размери Тегло без електролит kg± 5% Тегло с електролит kg± 5%
W /mm/ L /mm/ H /mm/ H1 max /mm/
2PzS130H PzSH 65 47 198 340 370 6,3 8,3
3PzS195H 63 196 340 370 8,9 11,7
4PzS260H 81 196 340 370 11,5 15,2
5PzS325H 99 196 340 370 14,2 18,8
6PzS390H 119 198 340 370 16,8 22,3
7PzS455H 137 198 340 370 19,7 26,0
8PzS520H 155 198 340 370 22,2 29,4
2PzS170H PzSH 85 47 198 400 430 7,6 10,0
3PzS255H 63 196 400 430 10,8 14,1
4PzS340H 81 196 400 430 14,1 18,5
5PzS425H 99 196 400 430 17,3 22,8
6PzS510H 119 198 400 430 20,8 27,4
7PzS595H 137 198 400 430 24,0 31,7
8PzS680H 155 198 400 430 27,2 36,0
2PzS190H PzSH 95 47 198 470 500 8,5 11,5
3PzS285H 65 198 470 500 12,1 16,1
4PzS380H 83 198 470 500 15,7 20,8
5PzS475H 101 198 470 500 19,4 25,6
6PzS570H 119 198 470 500 23,1 30,4
7PzS665H 137 198 470 500 26,6 35,0
8PzS760H 155 198 470 500 30,2 39,7
2PzS210H PzSH 105 47 198 535 565 10,1 13,3
3PzS315H 65 198 535 565 14,5 19,2
4PzS420H 83 198 535 565 19,0 25,2
5PzS525H 101 198 535 565 23,3 31,0
6PzS625H 119 198 535 565 27,7 36,9
7PzS735H 137 198 535 565 31,9 42,5
8PzS840H 155 198 535 565 36,2 48,5
2PzS240H PzSH 120 47 198 570 600 11,0 14,4
3PzS360H 65 198 570 600 15,8 20,7
4PzS480H 83 198 570 600 20,9 27,3
5PzS600H 101 198 570 600 25,5 33,6
6PzS720H 119 198 570 600 30,5 40,1
7PzS840H 137 198 570 600 35,2 46,3
8PzS960H 155 198 570 600 40,0 52,8
2PzS250H PzSH 125 47 198 570 600 11,1 14,4
3PzS375H 65 198 570 600 16,0 20,8
4PzS500H 83 198 570 600 21,1 27,4
5PzS625H 101 198 570 600 25,8 33,8
6PzS750H 119 198 570 600 30,9 40,4
7PzS875H 137 198 570 600 35,7 46,7
8PzS1000H 155 198 570 600 40,6 53,3
2PzS290H PzSH 145 47 198 670 700 12,9 17,3
3PzS435H 65 198 670 700 18,7 24,9
4PzS580H 83 198 670 700 24,3 32,1
5PzS725H 101 198 670 700 29,9 39,3
6PzS870H 119 198 670 700 35,5 46,5
7PzS1015H 137 198 670 700 41,2 53,8
8PzS1160H 155 198 670 700 46,7 60,9
2PzS310H PzSH 155 47 198 715 745 13,5 18,2
3PzS465H 65 198 715 745 19,4 26,1
4PzS620H 83 198 715 745 25,1 33,7
5PzS775H 101 198 715 745 30,8 41,4
6PzS930H 119 198 715 745 36,5 49,0
7PzS1085H 137 198 715 745 42,4 56,8
8PzS1240H 155 198 715 745 48,1 64,5 
Тип Схема A, A1 Схема B 
Габаритни размери Теглоkg ± 5% Габаритни размери Теглоkg ± 5%
a (mm) b (mm) h (mm) c (mm) без електро- лит с електро- лит a (mm) b (mm) h (mm) c (mm) без електро- лит с електро- лит
3PzS195H 1026 564 402 200 463 575 844 696 402 200 461 573
2PzS170H 1026 410 460 200 404 500 844 516 462 200 397 493
3PzS255H 1026 564 462 200 541 693 844 696 462 200 539 691
4PzS340H 1026 708 462 225 682 874 844 876 462 250 682 874
5PzS425H 1026 852 462 250 819 1047 844 1064 462 310 821 1049
6PzS510H 1026 996 462 300 979 1239            
7PzS595H 1034 1140 462 350 1094 1378            
8PzS680H 1034 1284 462 400 1257 1589            
3PzS285H 1034 564 537 200 616 776 844 696 537 200 607 783
4PzS380H 1026 708 537 225 768 996 844 696 537 250 768 996
5PzS475H 1026 852 537 250 934 1198 844 696 537 310 936 1200
6PzS570H 1026 996 537 300 1095 1399            
7PzS665H 1034 1140 537 350 1246 1582            
8PzS760H 1034 1284 537 400 1404 1788            
2PzS240H                        
3PzS360H 1026 564 627 200 774 990 844 696 627 200 771 987
4PzS480H 1026 708 627 225 1001 1273 844 876 627 250 1001 1277
5PzS600H 1026 852 627 250 1197 1533 844 1064 627 310 1200 1536
6PzS720H 1026 996 627 300 1400 1800            
7PzS840H 1034 1140 627 350 1616 2044            
8PzS960H 1034 1284 627 400 1820 2300            
2PzS250H                        
3PzS375H 1026 564 627 200 782 998 844 696 627 200 779 995
4PzS500H 1026 708 627 225 1009 1285 844 876 627 250 1009 1285
5PzS625H 1026 852 627 250 1209 1545 844 1064 627 310 1212 1548
6PzS750H 1026 996 627 300 1432 1824            
7PzS875H 1034 1140 627 350 1636 2068            
8PzS1000H 1034 1284 627 400 1848 2332            
3PzS435H 1028 567 784 200 955 1191            
4PzS580H 1028 711 784 225 1200 1516            
5PzS725H 1028 855 784 250 1441 1821            
6PzS870H 1028 999 784 300 1682 2421            
7PzS1015H 1037 1143 784 350 1933 2721            
3PzS465H 1028 567 784 200 983 1251            
4PzS620H 1028 711 784 225 1332 1576            
5PzS775H 1028 855 784 250 1477 1901            
6PzS930H 1028 999 784 300 1722 2222            
7PzS1085H 1037 1143 784 350 1981 2557            


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ
Вижте полюсни изводи

Вижте съединители


Акценти

Стартерни акумулатори

Стартерни акумулатори

от сериите ENERGY, MAX ENERGY и EXTREME ENERGY; 6V и 12V
Виж повече
Тягови батерии

Батерии

Тягови акумулаторни батерии, полутягови батерии и стационарни батерии
Виж повече
Електрокари

Електрокари

Платформените електрокари и високоповдигащи електрокари
Виж повече
Гуми и резервни части за кари

Гуми и резервни части за кари

Резервни части за електрокари бандажни  гуми за електро и мотокари
Виж повече