Тягови батерии тип PzSL

Батерии тип PzSL 48V

Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ
БАТЕРИИ С НАПРЕЖЕНИЕ 48V 
 
Тип Схема A, A1  Схема B Схема C
Габаритни размери Теглоkg ± 5% Габаритни размери Теглоkg ± 5% Габаритни размери Теглоkg ± 5%
a mm b mm h mm c mm без 
електролит
с
 електролит
a mm b mm h mm c mm без 
електролит
с 
електролит
a
mm
b mm h mm c mm без 
електролит
с
 електролит
2PzS160L 830 306 462 70 231 291 1030 259 462 70 235 295            
3PzS240L 830 414 462 130 312 406 1030 349 462 98 315 409            
4PzS320L 830 522 462 165 393 511 1030 439 462 125 387 505            
5PzS400L 830 630 462 202 475 614 1030 529 462 152 477 616            
6PzS480L 830 738 462 238 566 724 1030 619 462 178 568 726            
7PzS560L 830 846 462 275 645 818 1030 709 462 205 646 819            
8PzS640L 830 954 462 310 728 930 1030 799 462 232 729 931            
3PzS270L 830 414 537 130 345 440 1030 349 537 98 348 443            
4PzS360L 830 522 537 165 451 590 1030 439 537 125 455 594            
5PzS450L 830 630 537 202 543 704 1030 529 537 152 546 707            
6PzS540L 830 738 537 238 637 822 1030 619 537 178 639 824            
7PzS630L 830 846 537 275 726 930 1030 709 537 205 727 931            
8PzS720L 830 954 537 310 815 1048 1030 799 537 232 816 1049            
3PzS330L 830 414 627 130 444 576 1030 349 627 98 449 581            
4PzS440L 830 522 627 165 575 743 1030 439 627 125 579 747            
5PzS550L 830 630 627 202 689 893 1030 529 627 152 692 896            
6PzS660L 830 738 627 238 813 1051 1030 619 627 178 815 1053            
7PzS770L 830 846 627 275 932 1198 1030 709 627 205 933 1199            
8PzS880L 830 954 627 310 1050 1343 1030 799 627 232 1051 1344            
3PzS345L 830 414 627 130 449 581 1030 349 627 98 454 586            
4PzS460L 830 522 627 165 582 750 1030 439 627 125 586 754            
5PzS575L 830 630 627 202 696 900 1030 529 627 152 700 904            
6PzS690L 830 738 627 238 825 1065 1030 619 627 178 827 1067            
7PzS805L 830 846 627 275 944 1210 1030 709 627 205 945 1211            
8PzS920L 830 954 627 310 1065 1360 1030 799 627 232 1066 1361            
3PzS420L 835 418 784 130 577 721 1035 353 784 98 586 730 1223 283 784 65 592 736
4PzS560L 835 526 784 165 724 916 1035 433 784 125 731 923 1223 355 784 85 735 927
5PzS700L 835 634 784 202 868 1098 1035 533 784 152 874 1104 1223 427 784 100 876 1106
6PzS840L 835 742 784 238 1015 1279 1035 623 784 178 1019 1283 1223 499 784 120 1019 1283
7PzS980L 835 850 784 275 1172 1484 1035 713 784 205 1170 1473 1223 571 784 135 1165 1463
8PzS1120L 835 958 784 310 1318 1654 1030 803 784 232 1310 1634 1223 643 784 155 1306 1630

Вижте полюсни изводи

Вижте съединители


Акценти

Стартерни акумулатори

Aкумулатори

от сериите ENERGY, MAX ENERGY, EXTREME ENERGY, ELF, ELT; 6V, 8V и 12V
Виж повече
Тягови батерии

Батерии

Тягови акумулаторни батерии, полутягови батерии и стационарни батерии
Виж повече
Електрокари

Електрокари

Платформените електрокари и високоповдигащи електрокари
Виж повече
Гуми и резервни части за кари

Гуми и резервни части за кари

Резервни части за електрокари бандажни  гуми за електро и мотокари
Виж повече