Тягови батерии тип PzS

Батерии тип PzS 80V (2 X 40V)

Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.


БАТЕРИИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ - 80V (2 X 40V)

 
Тип Номенклатурен № Габаритни размери (мм) Тегло без електролит Тегло с електролит Схема
A B H C A1 H1 C1 kg ± 5% kg ± 5%
3PzS165 801 696 816 402 480 928 281 480 448 560 7
3PzS165 803 821 682 402 570 931 265 550 449 561 7
4PzS220 804 821 860 402 570 931 * 550 559 703 7
4PzS220 805 1026 708 402 450       564 708 3a, 9a
4PzS220 806 844 876 402 450       563 707 10, 10a
5PzS275 807 821 1029 402 570 931 298 570 673 849 8
5PzS275 808 1026 852 402 500       677 853 3a, 9
5PzS275 809 844 1064 402 500       678 854 10, 10a
6PzS330 810 821 1220 402 570 931 298 570 797 993 8
6PzS330 811 1026 996 402 600       798 994 3a, 9a
7PzS385 812 1026 1140 402 700       892 1144 3a, 9a
8PzS440 813 1026 1284 402 800       1005 1265 3a, 9a
3PzS210 814 874 678 462 430       527 671 4
3PzS210 815 822 681 462 380       522 666 1
3PzS210 816 1026 564 462 400       529 673 3a, 9a
3PzS210 817 844 696 462 400       526 670 10
4PzS280 818 1018 693 462 480       662 846 3a, 9a
4PzS280 819 856 849 462 488 966 365 480 661 845 7
4PzS280 820 970 846 462 550       671 855 4
4PzS280 821 812 972 462 480       667 851 4
4PzS280 822 962 840 462 550       670 854 1
4PzS280 823 1026 708 462 450       663 847 3a, 9a
4PzS280 824 844 876 462 500       662 846 10, 10a
5PzS350 825 1018 826 462 480       799 1018 3a, 9a
5PzS350 826 1032 1046 462 720       817 1041 2
5PzS350 827 1018 920 462 720       803 1027 2
5PzS350 828 1026 852 462 500       798 1022 3a, 9a
5PzS350 829 844 1064 462 620       799 1023 10, 10a
6PzS420 830 1026 996 462 600       927 1179 3, 9
7PzS490 831 1034 1140 462 700       1051 1353 3, 9
8PzS560 832 1034 1284 462 800       1189 1517 3, 9
3PzS240 833 844 696 537 400       626 794 10, 10a
4PzS320 834 1026 708 537 450       764 980 3, 9
4PzS320 835 844 876 537 500       762 978 10, 10a
5PzS400 836 1026 852 537 500       931 1207 3, 9
5PzS400 837 844 1064 537 620       932 1208 10, 10a
6PzS480 838 1026 996 537 600       1063 1349 3, 9
7PzS560 840 1034 1140 537 700       1218 1554 3, 9
8PzS640 841 1034 1284 537 800       1372 1748 3, 9
3PzS300 842 1026 564 627 400       755 963 3, 9
3PzS300 843 844 696 627 400       750 958 10, 10a
4PzS400 845 1026 708 627 450       940 1212 3, 9
4PzS400 846 844 876 627 500       934 1210 10, 10a
5PzS500 847 1026 852 627 500       1117 1445 3, 9
5PzS500 848 844 1064 627 620       1120 1448 10, 10a
6PzS600 850 1026 996 627 600       1296 1680 3, 9
7PzS700 851 1034 1140 627 700       1484 1916 3, 9
8PzS800 852 1034 1284 627 800       1667 2155 3, 9
3PzS360 853 1028 567 784 400       895 1111 3, 9
4PzS480 855 1028 711 784 450       1140 1416 3, 9
5PzS600 856 1028 855 784 500       1369 1705 3, 9
6PzS720 858 1028 999 784 600       1602 1994 3, 9
7PzS840 859 1037 1143 784 700       1841 2297 3, 9
8PzS960 890 1037 1285 784 800       2078 2570 9


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

 


Вижте полюсни изводи

Вижте съединители


Батерии тип PzS 48V (2 X 24V)

Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.


БАТЕРИИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ - 48V (2 X 24V)
 
Тип Номенклатурен № Габаритни размери (мм) Тегло без електролит Тегло с електролит Схема
A B H C A1 H1 C1 kg ± 5% kg ± 5%
3PzS165 481 812 400 402 250       255 322 3a, 4a
4PzS220 482 824 509 402 324 621 330 600 319 405 8
3PzS210 483 1022 342 462 635       303 389 5, 6
3PzS210 484 830 414 462 260       300 386 3a, 4a
3PzS210 485 1030 342 462 635       304 390 5, 6
4PzS280 486 830 522 462 330       379 489 3a, 4a
4PzS280 487 1030 439 462 250       382 492 5, 6
5PzS350 488 830 630 462 404       458 592 3a, 4a
5PzS350 489 1030 529 462 304       460 594 5, 6
6PzS420 490 830 738 462 476       546 698 3, 4
6PzS420 491 1030 619 462 356       549 701 5, 6
7PzS490 492 813 866 462 410       626 801 3
7PzS490 493 843 828 462 550       625 800 3, 4
7PzS490 494 813 866 462 410       626 801 3, 4
7PzS490 495 830 846 462 550       625 800 3, 4
7PzS490 496 1030 709 462 410       627 802 5, 6
8PzS560 497 813 965 462 410       701 898 3
8PzS560 498 830 954 462 620       702 899 3, 4
8PzS560 499 1030 799 462 464       703 900 5, 6
4PzS320 500 830 522 537 330       439 566 3a, 4a
4PzS320 501 1030 439 537 250       443 570 5, 6
5PzS400 502 830 630 537 404       530 683 3, 4
5PzS400 503 1030 529 537 304       533 686 5, 6
6PzS480 504 830 738 537 476       627 800 3, 4
6PzS480 505 1030 619 537 356       629 802 5, 6
7PzS560 506 830 846 537 550       719 920 3, 4
7PzS560 507 1030 709 537 410       720 921 5, 6
8PzS640 508 830 954 537 620       810 1036 3, 4
8PzS640 509 1030 799 537 464       811 1037 5, 6
3PzS300 510 1018 345 627 646       423 558 5, 6
3PzS300 511 830 414 627 260       429 554 3a, 4a
3PzS300 512 1030 349 627 196       434 559 5, 6
4PzS400 513 830 522 627 450       535 701 3, 4
4PzS400 514 820 520 627 330       534 700 3, 4
4PzS400 515 1030 439 627 250       543 706 5, 6
5PzS500 516 827 629 627 450       657 854 3, 4
5PzS500 517 830 630 627 404       657 854 3, 4
5PzS500 518 1030 529 627 304       660 857 5, 6
6PzS600 519 830 738 627 476       765 995 3, 4
6PzS600 520 1030 619 627 356       768 998 5, 6
7PzS700 521 830 864 627 550       877 1136 3, 4
7PzS700 522 1030 709 627 410       878 1137 5, 6
8PzS800 523 830 954 627 620       985 1278 3, 4
8PzS800 524 1030 799 627 464       986 1279 5, 6
3PzS360 525 835 418 784 260       545 672 3a, 4a
3PzS360 526 1035 353 784 196       555 684 5, 6
3PzS360 527 1223 283 784 130       560 689 7
4PzS480 528 835 526 784 330       695 860 3, 4
4PzS480 529 835 526 784 330       695 860 3, 4
4PzS480 530 1035 443 784 250       702 868 5, 6
4PzS480 531 1223 355 784 170       706 872 7
5PzS600 532 835 634 784 404       834 1036 3, 4
5PzS600 533 835 634 784 450       834 1036 3, 4
5PzS600 534 835 634 784 404       834 1036 3, 4
5PzS600 535 1035 535 784 304       840 1042 5, 6
5PzS600 536 1223 427 784 200       842 1044 7
6PzS720 537 835 742 784 476       977 1212 3, 4
6PzS720 538 1035 623 784 356       981 1216 5, 6
6PzS720 539 1223 479 784 240       978 1213 7
7PzS840 540 1223 571 784 270       1121 1395 7
8PzS960 541 1035 803 784 464       1267 1562 5, 6
8PzS960 542 1035 643 784 310       1236 1558 7

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕВижте полюсни изводи

Вижте съединители


Батерии тип PzS 24V

Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.

БАТЕРИИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ - 24V (2 X 12V)

 
Тип Номенклатурен № Габаритни размери (мм) Тегло без електролит Тегло с електролит Схема
A B H C A1 H1 C1 kg ± 5% kg ± 5%
3PzS165 241 830 219 402 56       140 174 2
3PzS165 242 607 271 402 0       136 169 1
3PzS165 243 790 210 402 0       139 172 5
3PzS210 244 691 284 462 0       162 205 1
3PzS210 245 830 219 462 56       164 207 2
3PzS210 246 624 284 462 0       160 203 1
3PzS210 247 414 424 462 200       159 202 3
4PzS280 248 812 267 462 0       202 257 4
4PzS280 249 830 273 462 100       203 258 2
4PzS280 250 624 356 462 0       200 255 1
4PzS280 251 522 424 462 200       199 254 3
5PzS350 252 830 327 462 100       242 309 2
5PzS350 253 624 428 462 0       240 307 1
5PzS350 254 630 424 462 200       240 307 3
6PzS420 255 830 381 462 100       286 362 2
6PzS420 256 624 500 462 0       285 361 1
6PzS420 257 744 424 462 200       285 361 3
7PzS490 258 830 435 462 148       326 413 2
8PzS560 259 830 489 462 148       364 463 2
8PzS560 260 624 644 462 0       364 463 1
8PzS560 261 960 424 537 200       365 464 3
3PzS240 262 817 220 537 0       190 239 5
3PzS240 263 830 219 537 56       191 240 2
3PzS240 264 624 284 537 0       186 235 1
4PzS320 265 830 273 537 100       234 298 2
4PzS320 266 624 356 537 0       231 295 1
5PzS400 267 830 327 537 100       280 357 2
5PzS400 268 624 428 537 0       278 355 1
5PzS400 269 920 333 537 0       285 362 4
6PzS480 270 830 383 537 100       329 415 2
6PzS480 271 624 500 537 0       327 413 1
7PzS560 272 830 435 537 148       374 474 2
7PzS560 273 624 572 537 0       373 473 1
7PzS560 274 852 424 537 200       375 475 3
8PzS640 275 830 489 537 148       420 533 2
8PzS640 276 624 644 537 0       420 533 1
8PzS640 277 960 424 537 200       422 535 3
3PzS300 278 830 219 627 56       233 295 2
3PzS300 279 624 284 627 0       228 290 1
3PzS300 280 714 424 627 200       227 289 3
4PzS400 281 830 273 627 100       287 368 2
4PzS400 282 624 356 627 0       283 364 1
4PzS400 283 522 424 627 200       282 363 3
5PzS500 284 830 327 627 100       344 445 2
5PzS500 285 624 428 627 0       341 442 1
5PzS500 286 630 424 627 200       341 442 3
6PzS600 287 830 381 627 100       399 516 2
6PzS600 288 624 500 627 0       397 514 1
6PzS600 289 744 424 627 200       397 514 3
7PzS700 290 830 435 627 148       452 584 2
7PzS700 291 624 572 627 0       452 584 1
7PzS700 292 852 424 627 200       454 586 3
8PzS800 293 830 489 627 148       508 657 2
8PzS800 294 624 644 627 0       508 657 1
8PzS800 295 960 424 627 200       510 659 3
3PzS360 296 835 223 784 56       305 371 2
3PzS360 297 628 288 784 0       297 362 1
3PzS360 298 418 428 784 200       295 360 3
4PzS480 299 835 277 784 100       383 463 2
4PzS480 300 526 428 784 200       372 455 3
5PzS600 301 835 331 784 100       449 550 2
5PzS600 302 634 428 784 200       444 545 3
6PzS720 303 835 385 784 100       520 638 2
6PzS720 304 628 504 784 0       517 635 1
7PzS840 305 835 439 784 148       593 730 2
7PzS840 306 628 576 784 0       591 728 1
8PzS960 307 835 493 784 148       665 813 2
8PzS960 308 628 648 784 0       665 813 1
8PzS960 309 965 428 784 200       668 816 3
Вижте полюсни изводи

Вижте съединители


Батерии тип PzS 12V


Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.
 
БАТЕРИИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ - 12V

 
Тип Номенклатурен № Габаритни размери (мм) Тегло без електролит Тегло с електролит Схема
A A1 B B1 B2 C H kg ± 5% kg ± 5%
5PzS400 121 429 227 413 215 428 127 593 184 220 2
5PzS400 122 429 227 413 215 428 127 593 184 220 1
6PzS600 123 509 265 420 218 435 150 648 257 302 4
6PzS600 124 509 265 420 218 435 150 648 257 302 3
7PzS700 125 581 301 420 218 435 150 648 289 341 4
7PzS700 126 581 301 420 218 435 150 648 289 341 3
8PzS800 127 653 337 420 218 435 210 648 325 384 4
8PzS800 128 653 337 420 218 435 210 648 325 384 3
 
Тип Номенклатурен № Габаритни размери (мм) Тегло без електролит Тегло с електролит Схема
A B C H C1 C2 H1 A1 kg ± 5% kg ± 5%
Батерии с номинално напрежение 12V
4PzS400 129 610 182   627         172 205 1
6PzS600 130 426 383   627         234 270 2


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ: 

Вижте полюсни изводи

Вижте съединители


Акценти

Стартерни акумулатори

Aкумулатори

от сериите ENERGY, MAX ENERGY, EXTREME ENERGY, ELF, ELT; 6V, 8V и 12V
Виж повече
Тягови батерии

Батерии

Тягови акумулаторни батерии, полутягови батерии и стационарни батерии
Виж повече
Електрокари

Електрокари

Платформените електрокари и високоповдигащи електрокари
Виж повече
Гуми и резервни части за кари

Гуми и резервни части за кари

Резервни части за електрокари бандажни  гуми за електро и мотокари
Виж повече