За фирмата

Фирма:

"ЕЛХИТ" ЕООД,
Ул. "Мильо Войвода" №27,
гр. Пазарджик


Основана:

"ЕЛХИТ" ЕООД е регистрирано в Пазарджишкия окръжен съд на 31.03.2000 г.


Дейност:

Зареждане, продажба, гаранционен и следгаранционен сервиз  на тягови електрокарни батерии и  стартерни акумулатори. Продажба и сервиз на  електро и мотокари, транспалетни колички, ръчноводими кари, продажба на  гуми и резервни части за кари . Извършваме доставки както на  вътрешен пазар и в страните от ЕС, така също и износ за страни извън ЕС.

"ЕЛХИТ" ЕООД е дистрибутор на най-големия български завод производител на тягови електрокарни батерии и акумулатори "Елхим Искра" АД гр. Пазарджик, като предлага цялата производствена гама с доставка до склад на клиентите си. Фирма  „ЕЛХИТ“ ЕООД  е оторизиран от производителя сервиз, в който се извършва въвеждане в експлоатация и обслужване на тяговите панцерни батерии. Батериите се  зареждат с електролит и се доставят до клиента напълно готови за работа. Процеса на зареждане продължава от 24 до 72 часа и включва: проверка за наличие на механични повреди на батерията и съединителите, почистване от прах и други замърсители, заливане със сярно-кисел електролит с определени параметри, престояване 3-5 часа  и включване към  електрическо зарядно устройство, като през цялото време се контролира температурата и плътността на електролита. Правилното зареждане и съхранение на тяговите батерии гарантира добра продължителност на експлоатационният им живот. Гаранционния и следгаранционен сервиз включва замерване на гъстотата на електролита, доливане, зареждане и подмяна на дефектирали елементи когато това е необходимо.
„ЕЛХИТ“ ЕООД извършва ремонт и поддръжка на складова техника : електрокари, транспалетни колички и ръчноводими кари. Доставяме всички необходимите резервни части, гумени уплътнения и колелета и извършваме текущ ремонт.

По заявка на клиенти доставяме също и индустриални гуми и масла от водещи български и свтовни марки.

"ЕЛХИТ" ЕООД разполага със  складова база, зарядна за батерии и акумулатори, компетентни специалисти и собствен транспорт.

"ЕЛХИТ" ЕООД е в прекрасни партньорски отношения с едни от най-изявените български производители на електро и мотокари, трансманипулатори, колички, както и резервни части за тях. Предлагаме както нови така и рециклирани кари.


Наши партньори са:

"Елхим Искра" АД - гр. Пазарджик, „Видахим“ АД –гр.Видин, "Траял " Крушевац- Сърбия, "Балканкар-Рекорд" АД - гр. Пловдив, "РАД Инженеринг" ООД - гр. Пловдив, "Апекс сервиз" ООД - гр. Пловдив, завод "Вени" АД - гр. София,  завод "Искра" гр. София; "Балканкар- Хебър" ЕООД - гр. Пловдив, "ИТМ-Продукт" ООД -гр. Пазарджик, "ВИКИ Б"- Казанлък,  "Асела АД"- гр. Асеновград   и др.


Европроекти

Фирма „ЕЛХИТ“ ЕООД изпълнява проект оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073  „Подкрепа на микро и малки  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Номер на Проекта: BG16RFOP002-2.073-0862-C01

Дата на стартиране: 23.06.2020

Дата на приключване: 23.09.2020

Описание на програмата: Програмата е за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целта на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на работните места на служителите.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 %
Процент на съфинансиране от националния бюджет: 15.00 %


Акценти

Стартерни акумулатори

Aкумулатори

от сериите ENERGY, MAX ENERGY, EXTREME ENERGY, ELF, ELT; 6V, 8V и 12V
Виж повече
Тягови батерии

Батерии

Тягови акумулаторни батерии, полутягови батерии и стационарни батерии
Виж повече
Електрокари

Електрокари

Платформените електрокари и високоповдигащи електрокари
Виж повече
Гуми и резервни части за кари

Гуми и резервни части за кари

Резервни части за електрокари бандажни  гуми за електро и мотокари
Виж повече